Groene_Westerringspoor

Groene Westerringspoor

Het Groene Westerringspoor

Lang geleden was Gent omcirkeld door een spoorweg. Zowel een oosterringspoor als een westerringspoor was.

Zo was er zowel een oostelijke als een westelijke verbinding tussen de stations Gent Sint-Pieter en de Dampoort. Een volledige ring dus.

De westerring had in de jaren 60 van de vorige eeuw niet veel betekenis meer en werd afgeschaft.

Het spoor lag op een verhoogde berm die in de loop der jaren stelselmatig afgebroken werd.

 

 1. Korte omloop van 6 km
  • Volledig toegankelijk voor rolstoel en kinderwagen.

Diverse speelterreinen

 1. Lange omloop van 10.7 km
  • Niet volledig toegankelijk maar wel perfect haalbaar met kinderwagen.

 

 

Start

1.Boei naar Roggestraat 1.8 km 24’

2.Roggestraat naar Gaardeniersweg 1.2 km 14’

3.Gaardeniersweg naar Hakkeneistraat 600 m 7’

4.Hakkeneistraat naar Lokaal Dienstencentrum De Boei 1.9 km 24’ (5.5 km – 1 uur 10’‘)

 

a.De FNO fabriek (Filature Nouvelle Orléans) Beschermd gebouw

 1. Gebouwd in 1896 in Manchesterstijl (idem voor het MIAT gebouw)
 2. Ook de UCO (Union Cottoniére)

 

b.Bloemekenspark

 1. Was vroeger bij de twee directeurswoningen van de FNO-fabriek. Het waren 19de – eeuwse siertuinen.
 2. Perenbomen, de laatste getuigen van een boomgaard.
 3. Tot de beginjaren ’90 in gebruik als volkstuinen.
 4. Moerasbos, met een oorspronkelijke veenbodem. Hier komt grondwater uit de bodem omhoog.
 5. Een waar paradijs voor fauna en flora.

 

c.De Lieve en het kanaal Gent-Brugge_Oostende

 1. De Lieve slingert zich door het Bloemekenspark en de Wondelgemse meersen. Het is geen beek maar een gegraven kanaal met een lange geschiedenis.
 2. Dit kanaal was een uitweg naar voor de scheepvaart naar de Noordzee.
 3. Langs de natuurlijke –de Schelde-weg was dat 200 km, via Antwerpen
 4. De Lieve werd gegraven in de 13de eeuw en was één van de eerste bevaarbare kanalen van Europa. Liep van Gent naar Damme.
 5. Was ongeveer 5 m breed en ongeveer 1.20 m diep.
 6. Opvallend detail: de Lieve, de oevers, was eigendom van de Stad Gent over de volledige afstand tot in Damme.
 7. De Stad Gent bepaalde dat schepen die de Lieve gebruikten, maximaal 2.38 m breed en 90 cm diep mochten zijn.

 

d.Het kanaal

 1. De weg ligt op de noordelijke oever van het Verbindingskanaal, gegraven in 1863, en maakt deel uit van het noordelijke stuk van de Gentse stadsring dat dient voor het verkeer van oost naar west.

 

e.Vynckier

 1. Twee polytechnische ingenieurs, Gaspard Vynckier, een Belgische industrieel (één van de stichters van Vynckier Frères & Co. S.A.), en zijn vrouw Marguerite Massart (de eerste vrouwelijke ingenieur in België)

 

f.Anglo Belgian Corporation “ABC”

 1. Op 26 oktober 1912 stichtte een groep van 9 industriële investeerders een bedrijf, met als hoofddoel het vervaardigen van interne verbrandingsmotoren, type: semi-diesel.
 2. De meeste schepen werden voortgetrokken door paarden of door de schipper zelf. Vissers gingen op zee met zeilboten.
 3. De gebroeders Carels hadden de leiding over de productie van de motoren, samen met de investeerders Marcel en Richard Drory. Alle investeerders deden een gelijkwaardige inbreng: 12.500 Euro. Zo werd een nieuw bedrijf geboren: "Anglo Belgian Company". Een Engelse naam omdat merendeel van het risicokapitaal afkomstig was van Engeland. Ondanks het kapitaal nooit geïnvesteerd werd, bleef de naam bestaan. Het bedrijf was ook gekend onder allerlei afkortingen zoals "Anglo" of "ABC".

 

g.Westerbegraafplaats

 1. De Westerbegraafplaats is met zijn 23 hectare en 30.000 graven de grootste van Gent.
 2. Burgemeester Charles de Kerchove de Denterghem besliste in 1862 dat op de Westerbegraafplaats ook joden en protestanten mochten begraven worden. Dit stuitte op hevig verzet van het bisdom, dat lange tijd heeft geweigerd het kerkhof te wijden. Door die controverse verwierf het haar bijnaam 'geuzenkerkhof'.
 3. Op de begraafplaats rusten zo'n 200 Belgische gesneuvelde soldaten uit beide wereldoorlogen. Hier bevindt zich ook een Britse militaire begraafplaats met bijna 200 doden uit beide oorlogen en het graf van een Nederlandse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast rusten er nog een paar tientallen Fransen, Italianen en Russen uit de Eerste Wereldoorlog.

 

 

 

Gilbert The Walker