Sint_Baafskouterpark

Sint Baafskouterpark

Rozebroeken

 

Een blik op het verleden.

 

HET ‘ROESBROEC’

Duizenden jaren voor onze tijdrekening overstroomde de zee herhaalde malen onze contreien. Het langzame terugtrekken van het water liet in de streek rond Gent en meer bepaald op het huidig grondgebied van Sint-Amandsberg verscheidene zandheuvels na. Ze lagen langs beide kanten van de huidige Dendermondsesteenweg. Enkele van die zandheuvels werden in de loop der tijden afgevoerd. In de nabijheid van deze zandheuvels waren er lage landen of moerassen, zoals de Rozebroeken (1215 Roesbroec). Broek was vroeger het gewone woord voor moeras. Roos (van het Germaanse rausa) betekent riet.

 

Openbaar vervoer

  • Bus 17 of 18, vanaf Zuidstationstraat (aan de Zuid) en stap af aan de halte "Rozebroekslag"
  • Voldoende parking

 

Opmerking(en)

  • De wandeling is toegankelijk voor rolstoelgebruikers mits enige hulp en begeleiding.
  • Gepaste kledij, naargelang de weersomstandigheden.
  • Alle wandelpaden zijn goed toegankelijk met stevige wandelschoenen

Gilbert The Walker